تفسیر نتایج پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون

پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون دارای 60 سوال است . با استفاده از این پرسشنامه فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمانی که در آن فعالیت می کنید مورد شناسایی قرار می گیرد.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

سوالات 1 تا 15 ویژگی درگیرشدن در کار را نمایان می‌سازد

سوالات 16 تا 30 ویژگی یکپارچگی را نمایان می‌سازد

سوالات 31 تا 45 ویژگی سازگاری را نمایان می‌سازد

سوالات 46 تا 60 ویژگی ماموریت را نمایان می‌سازد

کسب امتیاز حداکثری بیانگر این واقعیت است که شاخصها و ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار است

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]