تفسیر نتایج پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت دارای 58 سوال است که عقاید یا واکنش‌های فرد را توصیف می‌کند.
مقیاس عزت نفس به منظور سنجش بازخورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است و یک مقیاس دروغ به آن افزوده شده است. در این پرسشنامه آزمودنی باید با انتخاب “بلی” یا “خیر” به سوالات پاسخ دهد. مواد هر یک از زیر مقیاس ها عبارتند از : مقیاس عمومی26 ماده، مقیاس اجتماعی 8 ماده، مقیاس خانوادگی 8 ماده، مقیاس آموزشگاهی 8 ماده ومقیاس دروغ 8 ماده، نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره‌ کلی، امکان مشخص کردن زمینه‌ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند، فراهم می‌سازد.
پرسشنامه عزت نفس (SEI) را می‌توان به صورت فردی یا گروهی اجرا کرد.  مدت اجرای تست تقریبا 10 دقیقه است.

شیوه نمره گزاری این آزمون به صورت  صفر و یک است به این معنا که در برخی از سوال ها پاسخ بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر می‌گیرد و باقی سوال ها به طور معکوس نمره گذاری می‌شوند.

کلید تصحیح تست کوپر اسمیت
سئوالات مربوط به دروغ سنج:
6-13-20-27-34-41-48-55
هر کس از 8 سئوال فوق بیش از 4 نمره بیاورد اعتبار آزمون پایین است.

درسئوالات زیر بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر نمره می‌گیرد.

2-4-5-10-11-14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57

بقیه سئوالات هر پاسخ خیر «یک نمره» و پاسخ بلی «صفر» می‌گیرد.
1-3-7-8-9-12-15-16-17-22-25-26-31-33-35-37-38-39-40-42-43-44-46-49-50-51-52-53-54-56-58

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]