تفسیر نتایج پرسشنامه عدالت سازمانی

پرسشنامه عدالت سازمانی دارای 20 سوال است و هدف آن بررسی ابعاد مختلف عدالت در سازمان است. ابعاد عدالت سازمانی عبارتند از عدالت ساختاری و عدالت اجتماعی. پاسخهای سوالات بر اساس طیف 5 گزینه‌ای لیکرت است که از “کاملا موافقم” تا “کاملا مخالفم” دسته‌بندی شده‌اند.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

برای هر گزینه به شکل زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم: 5 امتیاز

موافقم: 4 امتیاز

نه موافقم نه مخالفم: 3 امتیاز

مخالفم: 2 امتیاز

کاملا مخالفم: 1 امتیاز

مجموع امتیازات را برای هر کدام از ابعاد عدالت سازمانی محاسبه کنید:

عدالت ساختاری (سوالات 1 تا 11)

عدالت اجتماعی (سوالات 12 تا 20)

مجموع امتیاز عدالت سازمانی = امتیاز عدالت ساختاری + امتیاز عدالت اجتماعی

امتیاز بین 70 تا 100 نشان می‌دهد که سطح عدالت سازمانی بالا می‌باشد

امتیاز بین 40 تا 70 نشان می‌دهد که سطح عدالت سازمانی تا حدودی بالا می‌باشد

امتیاز زیر 40 نشان می‌دهد که سطح عدالت سازمانی پایین می‌باشد

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]