تفسیر نتایج پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

پرسشنامه ظرفیت یادگیری در سازمان دارای 14 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی است.

هر یک از ابعاد پرسشنامه در بازه‌های زیر مشخص است:

آزمایش: موارد 1 و 2

ریسک پذیری: موارد 3 و 4

تعامل با محیط خارجی: موارد 5 و 6 و 7

گفتمان: موارد 8 و 9 و 10 و 11

تصمیم‌گیری مشارکتی: موارد 12 و 13 و 14

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

مجموع امتیازات را محاسبه کنید.

امتیاز 50 تا 70 نشان می‌دهد که سازمان از ظرفیت بالایی برای یادگیری برخوردار است.

امتیاز بین 30 تا 50 نشان می‌دهد که ظرفیت یادگیری سازمان تاحدودی بالا می‌باشد

امتیاز زیر 30 نشان می‌دهد که سازمان از ظرفیت پایینی برای یادگیری برخوردار است.

 [box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]