تفسیر نتایج پرسشنامه شخصیت کارآفرین

پرسشنامه شخصیت کارآفرین دارای 28 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی ویژگی‌های شخصیت کارآفرین است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

امتیاز 100 تا 140 نشان می‌دهد که فرد از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار می‌باشد

امتیاز 60 تا 100 نشان می‌دهد که فرد تا حدودی از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار است

امتیاز زیر 60 نشان می‌دهد که فرد از ویژگی‌های شخصیتی لازم برای کارآفرینی برخوردار نمی‌باشد

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]