تفسیر نتایج پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت دارای 7 سوال است و هدف آن ارزیابی انگیزه افراد برای اداره یک سازمان بزرگ و پیچیده است. هر یک از عبارات دارای هفت گزینه است که از عدد 1 (قوی) تا عدد 7 (ضعیف) درجه بندی شده است. این پرسشنامه مبتنی بر هفت بند مدیریت مشخص گردیده است.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

اعدادی که انتخاب شده‌اند را جمع کنید و نتیجه را ثبت کنید.

الف) اگر امتیاز حاصله بین 7 تا 21 قرار گیرد انگیزه مدیریت نسبتا پایین است

ب) اگر امتیاز حاصله بین 22 تا 34 قرار گرفت، انگیزه مدیریت متوسط است

ج) اگر امتیاز حاصله بین 35 تا 49 قرار گرفت، انگیزه مدیریت نسبتا بالا است و فرد تمایل زیادی برای مدیریت دارد.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]