تفسیر نتایج پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس

پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس در سال 1998 ساخته شده که در اصل دارای 52 سوال است که به دلیل مشابهت برخی سوالات تعداد آنها به 42 سوال تقلیل یافته است. این پرسشنامه سه مؤلفه سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای(مشتری) را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت دارنده و مالک آن بشمار می‌آید همچون مهارت، دانش، مارک تجاری، سهم بازار و توانایی یادگیری سازمانی. همانطور که اشاره شد سرمایه فکری دارای سه بعد است: 1- سرمایه انسانی، 2- سرمایه ساختاری و 3- سرمایه مشتری. سرمایه انسانی می‌تواند به عنوان توانایی جمعی شرکت برای استخراج بهترین راه حل از طریق دانش افرادش توصیف  شود. سرمایه ساختاری می‌تواند به عنوان توانایی سازمانی شرکت در برآوردن تقاضا و نیازمندی بازار ملاحظه گردد. سرانجام، سرمایه مشتری اشاره دارد به رضایت و وفاداری کاربر نهایی در قبال سازمان

به هر یک از گزینه‌ها به شکل زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم: 5 امتیاز
موافقم: 4 امتیاز
نظری ندارم: 3 امتیاز
مخالفم: 2 امتیاز
کاملا مخالفم: 1 امتیاز

سوالات مربوط به سرمایه انسانی: 2-5-7-9-11-13-17-18-24-25-26-31-33-34-37

سوالات مربوط به سرمایه ساختاری: 3-4-8-12-14-21-22-27-28-32-38-39-40

سوالات مربوط به سرمایه مشتری: 1-6-10-15-16-19-20-23-29-30-35-36-41-42

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]