تفسیر نتایج پرسشنامه تمایل به مخاطره و ریسک

پرسشنامه تمایل به مخاطره و ریسک به وسیله «موسسه توسعه کارآفرینی هند» طراحی شده است و هدف آن سنجش میزان تمایل به مخاطره و ریسک است. این پرسشنامه دارای 11 سوال است  و پاسخهای آن به صورت دو گزینه‌ای (بلی، خیر) می‌باشد.

نحوه امتیازدهی:

برای پاسخهای «بلی» سوالات 1، 4، 5، 6، 8، 9 و 11 و برای پاسخهای «خیر» سوالات 2، 3، 7، 10 و 12 هر کدام یک امتیاز اختصاص دهید. امتیاز 7 و بالاتر، بیانگر تمایل به ریسک و مخاطره بیشتر در شماست.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]