تفسیر نتایج پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی دارای 22سوال است و هدف آن سنجش ظرفیت یادگیری سازمانی است.

برای هر گزینه به شکل زیر امتیاز دهی کنید

هرگز: 1 امتیاز

گاهی: 5 امتیاز

همواره: 9 امتیاز

امتیازات را جمع کنید.

امتیاز بالاتر از 150: سازمان یک مکان استثنایی برای تغییر برنامه‌ریزی شده است

امتیاز بین 100 تا 150: سازمان یک مکان خوب برای تغییر برنامه‌ریزی شده است

امتیاز بین 50 تا 100: افراد سازمان از تلاش‌ها برای ایجاد تغییر آگاهی دارند، اما کار بیشتری باید انجام شود، برنامه تغییر باید مجددا ارزیابی شود

امتیاز زیر 50: ایجاد تغییر برنامه‌ریزی شده دشوار است

 [box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]