تفسیر نتایج پرسشنامه بازاریابی

پرسشنامه بازاریابی دارای 36 سوال است که به بررسی میزان توجه به واحد بازاریابی و فعالیتهای انجام شده در این واحد می‌پردازد.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

مجموع امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید

– گرایش بازاریابی: موارد 1 تا 7

– ویژگی‌های کارکنان واحد بازاریابی: موارد 8 تا 11

– استراتژی‌های شرکت: موارد 12 تا 14

– پیش بینی: موارد 15 تا 19

– عملکرد: موارد 20 و 21

– سیاست قیمت گذاری: موارد 22 و 23

– کوچک سازی: موارد 24 تا 28

– بودجه بندی: موارد 29 تا 31

– بازاریابی رابطه‌‌ای: موارد 32 تا 36

مجموع امتیازات خود را محاسبه کنید:

– امتیاز بین 125 تا 180 نشان می‌دهد که سازمان به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه زیادی می‌کند Windows 8.1 Enterprise Key Code

– امتیاز بین 65 تا 125 نشان می‌دهد که سازمان  Windows 7 Home Premium Key Codeتا حدودی به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه می‌کند

– امتیاز زیر 65 نشان می‌دهد که سازمان به واحد بازاریابی، فعالیتهای انجام شده در این واحد و سیاست‌های بازاریابی توجه زیادی نمی‌کند

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]