تفسیر نتایج پرسشنامه اقدامات مدیریت دانش

این پرسشنامه به ارزیابی اثربخشی اقدامات مدیریت دانش در سازمان می پردازد و دارای 23 پرسش است.
برای هر گزینه به شرح زیر امتیازدهی کنید:
کاملا موافقم:5
موافقم: 4
نظری ندارم: 3
مخالفم: 2
کاملا مخالفم: 1

مجموع امتیازات را محاسبه کنید. امتیاز بین 80 تا 115 نشان دهنده اثربخشی بالای اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش می باشد. امتیاز بین 45 تا 80 نشان می دهد که اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش تا حدودی اثربخش بوده است و امتیاز زیر 45 نشان دهنده اثربخشی پایین اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت دانش می باشد.

گرایش به سمت توسعه، انتقال و حمایت از دانش: موارد 1 تا 4
یادگیری مستمر در سازمان: موارد 5 تا 7
درک سازمان به عنوان یک سیستم جهانی: 8 تا 12
توسعه فرهنگ نوآورانه که از پروژه های تحقیق و توسعه حمایت می کند: موارد 13 تا 16
رویکردهای مبتنی بر افراد: موارد 17 تا 20
توسعه شایستگی و مدیریت بر مبنای شایستگی: موارد 21 تا 23

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.