تفسیر نتایج پرسشنامه استرس شغلی الیوت

پرسشنامه استرس شغلی الیوت دارای 20 سوال است و هدف آن ارزیابی میزان استرس در افراد است. پاسخهای سوالات بر اساس طیف 4 گزینه‌ای است که از “هرگز” تا “همیشه” دسته‌بندی شده‌اند.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

امتیاز عبارات را طبق فرمول زیر جمع ببندید:

هرگز: 1 امتیاز

بعضی اوقات:  2 امتیاز

اغلب: 3 امتیاز

همیشه: 4 امتیاز

الف) امتیاز 20-29: فرد دارای درجه کنترلی بالایی می باشد و دارای هویت و عزت نفس سطح بالایی است

ب) امتیاز 30-49: فرد دارای زندگی سالم بوده و کنترل زندگی خود را در دست دارد، اما گاهی اوقات در موقعیت پراسترس، دیدگاههای منفی نسبت به خود، باعث ایجاد دلواپسی در او می گردد

ج) امتیاز 50-69: فرد اغلب احساس افسردگی دارد و احساس می کند که در تله افتاده و حبس شده است و این ناشی از آن است که نسبت به خود نظر منفی دارد

د) امتیاز 70-80: فرد در زندگی دچار بحران روانی توام با کشمکش است

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]