porseshnameonlie

ایجاد پرسشهای طیف لیکرت، رتبه‌بندی و ارزش گذاری

با به روز شدن فرم ساز پرسشنامه آنلاین امکان ایجاد انواع پرسشهای طیف لیکرت (grid)، رتبه بندی (Ranking) و ارزش‌گذاری (Rating) در پرسشنامه آنلاین بوجود آمد. این گزینه‌ها پس از بومی‌سازی و تست نهایی خروجی اکسل و خروجی جداول آماری به فرم‌ساز پرسشنامه آنلاین اضافه شده است و هم اکنون کاربران می‌توانند به این گزینه‌ها دسترسی داشته باشند. در پرسشنامه زیر می‌توانید گزینه‌های جدید را مشاهده کنید.

 

این پرسشنامه برای معرفی انواع جدید پرسشها در پرسشنامه آنلاین ایجاد شده است. در قسمت ایجاد پرسشنامه در پرسشنامه آنلاین با انتخاب گزینه "پیمایش" می‌توانید به انواع سوالات زیر دسترسی داشته باشید.
 • این نوع پرسشها مشابه دکمه‌های رادیویی است با این تفاوت که می‌توانید پرسشهایتان را به شکل جدولی در کنار هم قرار دهید. با استفاده از این روش پرسشنامه شما کوتاه‌تر و شکیل‌تر خواهد شد. ستونها و ردیفهای این جدول به انتخاب شما قابل تغییر است.
  کاملا مخالفممخالفمنظری ندارمموافقمکاملا موافقم
  سوال اول
  سوال دوم
  سوال سوم
  سوال چهارم
  سوال پنجم
  سوال ششم
 • برخی از پرسشها به گونه‌ای است که شما از کاربر می‌خواهید نظر خود را اولویت بندی کند. یعنی یک سری گزینه‌هایی در اختیار کاربر قرار می‌دهید و از کاربر می‌خواهید با نظر خود گزینه‌ها را رتبه بندی کند. تعداد گزینه‌ها در این نوع پرسش می‌تواند کم و زیاد شود. در مرحله پاسخ دادن کاربر با درگ کردن (کشیدن) پرسشها می‌تواند ترکیب دلخواه خود را بین پرسشها ایجاد کرده و آن را ارسال کند.
  • نیازهای اجتماعی
  • نیازهای اقتصادی
  • نیازهای فرهنگی
  • نیازهای عاطفی
 • در این نوع پرسشها کاربر می‌تواند گزینه شما را ارزش گذاری کند. به این ترتیب که ستاره‌هایی که در جلوی پرسش شما وجود دارد را به ترتیب کمترین ستاره تو پر (کمترین مقدار) تا بیشتری ستاره تو پر (بیشترین مقدار) انتخاب کند. در این نوع پرسشها با قرار گرفتن ماوس بر روی هر یک از گزینه‌ها مقدار گزینه نشان داده می شود. این مقدار می‌تواند کلمه، عدد یا هر مقدار دیگر به انتخاب ایجاد کننده پرسشنامه باشد. ضمن اینکه تعداد این ستاره‌ها نیز به انتخاب طراح پرسشنامه می‌تواند زیاد یا کم شود. در طراحی این سوالات دقت شود که مقادیر گزینه‌ها از زیاد به کم انتخاب شود. یعنی گزینه‌های با مقادیر بیشتر بالاتر از گزینه‌های با مقادیر کمتر قرار گیرد.